rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29811 — VPS 2016 - SBG - host560655

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Incident - Hardware Issue
• Start time: 20/06/17 05:31 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Slowdown
• Actions undertaken: Hardware replacement
• Affected hosts:
================================================================================
host560655
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps187392
vps187489
vps187754
vps192287
vps192920
vps193932
vps194670
vps196844
vps197364
vps200012
vps200966
vps204975
vps205056
vps205118
vps205315
vps205316
vps205333
vps200035
vps205599
vps204250
vps206149
vps206222
vps201742
vps206473
vps206512
vps209509
vps210777
vps212334
vps217237
vps220874
vps224446
vps224644
vps224645
vps224665
vps224675
vps224997
vps225535
vps225705
vps201739
vps229105
vps231581
vps231749
vps224583
vps191183
vps234286
vps234580
vps235127
vps235130
vps235565
vps237489
vps237554
vps240934
vps243312
vps243972
vps244913
vps246391
vps246473
vps247085
vps247987
vps206556
vps250178
vps250357
vps248062
vps251867
vps251926
vps252633
vps251196
vps242637
vps254121
vps256442
vps259988
vps265304
vps224903
vps257154
vps194174
vps202434
vps251441
vps257100
vps265555
vps224284
vps279333
vps246865
vps280287
vps280822
vps280850
vps249788
vps278419
vps279292
vps279032
vps284939
vps286671
vps286966
vps287061
vps256112
vps278980
vps255193
vps192664
vps292072
vps292424
vps293573
vps293929
vps298603
vps298675
vps315127
vps327046
vps327047
vps200455
vps329658
vps331265
vps284583
vps225329
vps195851
Data:  wtorek, 20 czerwiec 2017, 08:50
Powód zamknięcia:  Done