rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29838 — VPS 2016 - GRA - host572789

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
21.06.2017 03:59

• Incident summary: Incident - Host reboot
• Start time: 21/06/17 01:58 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Full unavailability
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host572789
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps318561
vps327216
vps327172
vps327326
vps327476
vps327491
vps327709
vps327790
vps327794
vps328021
vps328032
vps328203
vps329009
vps329049
vps328985
vps329237
vps328192
vps329718
vps327778
vps337186
vps337234
vps337598
vps337723
vps337807
vps337675
vps338294
vps338988
vps339644
vps320229
vps346951
Data:  środa, 21 czerwiec 2017, 08:43
Powód zamknięcia:  Done