rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29899 — VPS 2016 - BHS - host257436

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
23.06.2017 08:18

• Incident summary: Incident - Hardware issue
• Start time: 23/06/17 06:16 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Hardware replacement
• Affected hosts:
================================================================================
host257436
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps54475
vps54481
vps54474
vps54435
vps58348
vps66970
vps68084
vps68393
vps68217
vps72563
vps73260
vps75806
vps78745
vps78578
vps79837
vps85078
vps86086
vps96285
vps96440
vps110604
vps112046
vps113824
vps114015
vps115283
vps116634
vps112206
vps118430
vps118571
vps105270
vps67413
vps120449
Data:  piątek, 23 czerwiec 2017, 08:46
Powód zamknięcia:  Done