rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29956 — SBG - Electrical Intervention

Przydzielony do projektu— Cloud
Konserwacja
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
27.06.2017 17:41

We have planned an electrical intervention in DC SBG.
Regions impacted: SBG1 SBG3.

Start time : 29/06/2017 22H30 CET
End time : 30/06/2017 00H30 CET
Downtime : 15min

Instances impacted :
19671a3d-e4ad-4531-ab83-8ea568089a1f
e1771297-3990-464a-b40c-9a545970dd2f
ea94c482-1df4-41e2-9abb-0d504caf98c2
92ae59c6-9290-4069-b866-acbe80a1a370
5e31b69f-cb11-4590-bb73-d9de8443d371
3356591a-17c8-4730-aa45-2b1f5eda250a
158f84e3-b1d4-446d-8eb8-2c53f7e7391a
4efa11e4-db2f-4af0-99df-1c2486f1938a
a602e71b-5b46-4567-bffd-2711753ec4af
78586ff4-88d0-4b98-803a-a5977428eb98
c84879a6-19bd-4532-acba-46a17f79a7a4
80149a00-0db3-4fc1-98b8-c5c2358c0175
63d7c806-6204-4c7c-89a4-dc932f9a9eee
48216e76-68d0-43a0-95b4-f4b1e39277c0
604cdd5f-cc60-4e0f-8ba2-24b7fed4d96b
f7d25d78-f3e6-4ec8-9848-959991d21814
cb1f8672-87ec-4e6c-8e0e-9a7778eb0cab
80b9139c-4cdf-4ef2-bdd0-e9fa485db120
b46f8043-d206-4784-988f-d9ce427e10df
a0ab216f-b573-4f33-9ef4-59c6f7dbcfd1
e3745628-ed17-4b73-8a38-14b88d0c0d41
bfc8fc84-7b8f-4285-8be3-7825024d452e
ebc9c1e7-c606-4477-af78-772d3a47855f
a7d8202f-52c9-4fe0-acc9-5c3cd8278c0c
b02899ff-a2cb-4efa-9ec8-80736eed1829
c5764062-5aef-4525-9bd1-a1007145bc2f
bd12d697-976b-4dd0-8934-b258e6cd4b9c
f6196566-0772-45cd-8247-30353a900107
9b2d2a3e-6b47-4fec-8983-eacce5d6dc49
Data:  piątek, 30 czerwiec 2017, 07:52
Powód zamknięcia:  Done