rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29983 — VPS 2016 - BHS - host251973

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
28.06.2017 20:43

• Incident summary: Maintenance - Host maintenance
• Start time: 28/06/17 18:43 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Partial unavailability
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Live migration
• Affected hosts:
================================================================================
host251973
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps65178
vps65230
vps65231
vps70614
vps77396
vps79132
vps79133
vps79448
vps78599
vps81825
vps82787
vps83387
vps80080
vps92251
vps93233
vps96839
vps70750
vps100574
vps77252
vps106518
vps104520
vps110003
vps112524
vps112629
vps118260
vps119327
vps96044
vps120773
vps121368
vps70270
Data:  czwartek, 29 czerwiec 2017, 15:58
Powód zamknięcia:  Done