rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#29993 — MySQL / Operacje w panelu klienta

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
P19
ZAMKNIĘTE
100%
29.06.2017 19:06

Wystąpił problem z poniższymi serwerami. Interweniujemy.

Operacje w panelu klienta dla części hostingu www w P19 są zawieszone.

Problem dotyczy tych serwerów:

mysql55-1.abuse
mysql55-1.perso
mysql55-10.bdb
mysql55-114.business
mysql55-123.premium
mysql55-129.premium
mysql55-14.perso
mysql55-157.business
mysql55-164.business
mysql55-169.business
mysql55-181.bdb
mysql55-182.bdb
mysql55-185.bdb
mysql55-189.perso
mysql55-191.bdb
mysql55-195.perso
mysql55-222.perso
mysql55-1.pro
mysql55-101.bdb
mysql55-10.pro
mysql55-10.perso
mysql55-102.bdb
mysql55-102.business
mysql55-102.perso
mysql55-104.perso
mysql55-106.perso
mysql55-11.bdb
mysql55-11.perso
mysql55-125.perso
mysql55-13.bdb
mysql55-137.premium
mysql55-219.perso
mysql55-7.perso
mysql55-200.perso
mysql55-180.bdb
mysql55-180.perso
mysql55-253.perso
mysql55-233.perso
mysql55-154.business
mysql55-155.business
mysql55-5.pro
mysql55-19.perso
mysql55-185.perso
mysql55-8.perso
mysql55-194.perso
mysql55-186.perso
mysql55-178.bdb
mysql55-165.pro
mysql55-220.perso
mysql55-167.business
mysql55-188.bdb
mysql55-167.pro
mysql55-211.perso
mysql55-258.perso
mysql55-168.pro
mysql55-6.perso
mysql55-169.pro
mysql55-170.pro
mysql55-217.bdb
mysql55-173.bdb
mysql55-4.bdb
mysql55-174.bdb
mysql55-156.business
mysql55-213.perso
mysql55-9.bdb
mysql55-4.perso
mysql55-250.perso
mysql55-190.bdb
mysql55-241.perso
mysql55-208.perso
mysql55-217.perso
mysql55-215.perso
mysql55-174.perso
mysql55-177.bdb
mysql55-176.perso
mysql55-177.perso
mysql55-179.bdb
mysql55-179.perso
mysql55-158.business
mysql55-182.perso
mysql55-181.perso
mysql55-187.perso
mysql55-183.perso
mysql55-186.bdb
mysql55-195.bdb
mysql55-196.perso
mysql55-188.perso
mysql55-216.perso
mysql55-7.bdb
mysql55-19.bdb
mysql55-191.perso
mysql55-193.perso
mysql55-199.perso
mysql55-2.pro
mysql55-138.premium
mysql55-197.perso
mysql55-14.bdb
mysql55-198.perso
mysql55-21.perso
mysql55-210.perso
mysql55-2.bdb
mysql55-144.pro
mysql55-2.perso
mysql55-218.perso
mysql55-15.perso
mysql55-22.bdb
mysql55-221.perso
mysql55-1.bdb
mysql55-103.perso
mysql55-127.premium
mysql55-175.perso
mysql55-184.perso
mysql55-3.abuse

Data:  poniedziałek, 03 lipiec 2017, 12:46
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:07

29.06.2017, 19:24PM

Kilka Datastorów jest niedostępnych z powodu problemu z zasilaniem.


29.06.2017, 19:34PM

Awaria dotyczy komponentów przestrzeni dyskowej niezbędnych do prawidłowego działania systemu. Interweniujemy.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:07

29.06.2017, 19:47PM

Zaktualizowana lista:

mysql55-101.bdb
mysql55-101.business
mysql55-102.business
mysql55-103.perso
mysql55-104.perso
mysql55-105.bdb
mysql55-106.perso
mysql55-10.pro
mysql55-114.business
mysql55-120.premium
mysql55-123.premium
mysql55-125.perso
mysql55-127.premium
mysql55-136.premium
mysql55-137.premium
mysql55-138.premium
mysql55-13.bdb
mysql55-144.pro
mysql55-154.business
mysql55-156.business
mysql55-157.business
mysql55-158.business
mysql55-159.business
mysql55-164.business
mysql55-165.pro
mysql55-166.business
mysql55-167.business
mysql55-167.pro
mysql55-168.business
mysql55-168.pro
mysql55-169.pro
mysql55-170.pro
mysql55-173.bdb
mysql55-174.bdb
mysql55-175.perso
mysql55-176.perso
mysql55-177.bdb
mysql55-178.bdb
mysql55-179.bdb
mysql55-180.perso
mysql55-181.bdb
mysql55-181.perso
mysql55-182.bdb
mysql55-182.perso
mysql55-183.bdb
mysql55-183.perso
mysql55-184.perso
mysql55-185.bdb
mysql55-185.perso
mysql55-186.bdb
mysql55-186.perso
mysql55-187.perso
mysql55-188.bdb
mysql55-188.perso
mysql55-189.perso
mysql55-190.bdb
mysql55-191.bdb
mysql55-191.perso
mysql55-193.perso
mysql55-194.perso
mysql55-195.bdb
mysql55-196.perso
mysql55-197.perso
mysql55-199.perso
mysql55-1.abuse
mysql55-1.bdb
mysql55-1.pro
mysql55-200.perso
mysql55-202.perso
mysql55-208.perso
mysql55-210.perso
mysql55-211.perso
mysql55-213.perso
mysql55-215.perso
mysql55-216.perso
mysql55-217.bdb
mysql55-217.perso
mysql55-218.perso
mysql55-219.perso
mysql55-220.perso
mysql55-221.perso
mysql55-222.perso
mysql55-22.bdb
mysql55-233.perso
mysql55-241.perso
mysql55-250.perso
mysql55-253.perso
mysql55-2.abuse
mysql55-2.bdb
mysql55-2.perso
mysql55-3.abuse
mysql55-41.perso
mysql55-4.bdb
mysql55-4.perso
mysql55-8.perso
sql36.modules
sql38.modules
sql39.modules
sql43.modules


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:11

29.06.2017, 19:52PM

Pracujemy nad przywróceniem sprzętu.


29.06.2017, 20:18PM

Trwa naprawa dysków.


29.06.2017, 20:37PM

Trwa uruchamianie sprzętu.


29.06.2017, 20:46PM

Sprzęt został uruchomiony, IP również. Trwa uruchamianie usługi.


29.06.2017, 22:59PM

Wszystkie zespoły pracują nad rozwiązaniem problemu. Prowadzimy równolegle dwie operacje:

1. Przywracanie przestrzeni dyskowej obsługującej dane wirtualnych maszyn.
2. Rekonstrukcja nowych wirtualnych maszyn na podstawie najnowszych kopii zapasowych.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:15

29.06.2017, 23:24PM

1. Przywracanie przestrzeni dyskowej obsługującej dane wirtualnych maszyn.

Zespół w centrum danych P19 pracuje nad przywróceniem każdego komponentu obudowy, który się nie uruchamia (problem z zasilaniem). Jednocześnie wysyłamy do Paryża sprzęt zapasowy, który zostanie wykorzystany, jeśli nie uda się przywrócić sprzętu.


2. Rekonstrukcja nowych wirtualnych maszyn na podstawie najnowszych kopii zapasowych.

Sprawdzamy najpierw procedurę odzyskiwania kopii zapasowych.

Etap 1: Przywracamy mysql55-167.business i zatwierdzamy integralność danych.
Następnie wykonamy operację dla wszystkich baz danych.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:18

29.06.2017, 23:49PM

1. Przywracanie przestrzeni dyskowej obsługującej dane wirtualnych maszyn.

Szafa nadal się nie uruchamia. System jest wyposażony w dwa Storage Processors. Obydwa systemy (SPA & SPB) uległy awarii. Sprawdzamy również podłączenie światłowodu.


2. Rekonstrukcja nowych wirtualnych maszyn na podstawie najnowszych kopii zapasowych.

Trwa przywracanie danych z mysql55-167.business.
Po zatwierdzeniu 1. etapu (za około 30 minut), uruchomimy roboty zajmujące się kopiami zapasowymi.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:18

29.06.2017, 23:52PM

"mysql55-167.business" działa. Sprawdzamy integralność danych.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:20

30.06.2017, 00:34AM

1. Przywracanie przestrzeni dyskowej obsługującej dane wirtualnych maszyn.

Szafa nadal się nie uruchamia.


2. Rekonstrukcja nowych wirtualnych maszyn na podstawie najnowszych kopii zapasowych.

Etap 1 przebiegł prawidłowo. Uruchamiamy procedurę odzyskiwania kopii zapasowych.

Dane, które zostaną przywrócone to dane z nocy z 28 na 29 czerwca (około 20 godzin przed awarią).


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:28

30.06.2017, 01:35AM

Plan na najbliższe godziny:

Storage Processors są w drodze do centrum danych w Paryżu.
Dla aktualnych Storage Processors problem pojawia się po 3 minutach działania. Stan dysków jest prawidłowy.

Wdrażamy systemy, które będą otrzymywać kopiowane dane pochodzące z najnowszego backupu z ostatniej nocy.

Po odzyskaniu danych przywrócimy do działania bazy danych w trybie do odczytu. Naszym celem jest przywrócenie stron www online, unikając wpływu, który mógłby spowodować desynchronizację. Bazy danych zostaną przywrócone w trybie do doczytu z godziny 2 w nocy.


Chcemy wymienić sprzęt i przywrócić do działania Storage Processors do około godziny 05:00 oraz przywrócić bazy danych w ich ostatnim stanie sprzed awarii. Jeśli ta operacja się nie powiedzie, uruchomimy bazy danych w trybie do odczytu i zapisu w wersji z kopii zapasowej.


30.06.2017, 04:35AM

Trwa przywracanie baz danych w trybie do odczytu na podstawie ostatniej kopii zapasowej...8/96

30.06.2017, 05:12AM

Poniższe serwery są dostępne w trybie do doczytu:


mysql55-167.business
mysql55-158.business
mysql55-166.business
mysql55-164.business
mysql55-154.business
mysql55-165.pro
mysql55-157.business

30.06.2017, 07:06AM

Poniższe serwery są dostępne w trybie do doczytu:

mysql55-167.pro
mysql55-102.business
mysql55-103.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 08:44

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-104.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 09:01

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-105.bdb


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 09:18

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-106.perso.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 09:21

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-114.business.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 09:25

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-120.premium.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 09:52

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-101.bdb.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 10:57

30.06.2017, 10:42

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-101.business.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 11:02

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-125.perso.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 11:07

Poniższe serwery są dostępne w trybie do odczytu:

mysql55-127.premium
mysql55-10.pro


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 11:33

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-13.bdb.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 11:37

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-136.premium.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 11:39

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-138.premium.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:13

Poniższe serwery są dostępne w trybie do odczytu:

mysql55-168.business
mysql55-169.pro


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:24

Przywróciliśmy 26/96 serwerów.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:51

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-181.bdb


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:51

Poniższe serwery są dostępne w trybie do odczytu:

mysql55-178.bdb
mysql55-173.bdb


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:51

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-168.pro.ha.ovh.net


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:52

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-144.pro

Przywróciliśmy 30/96 serwerów.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:53

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-181.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 12:59

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-173.bdb


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 13:09

Wiele z baz danych zostało przeniesionych kilka miesięcy temu z mysql5.1 na mysql5.5. Nazwa serwera bazy danych rozpoczyna się więc od mysql51-*. Poniżej serwery mysql5.1, których dotyczył lub dotyczy problem oraz ich odpowiednik w wersji mysql5.5:

mysql51-12.business -> mysql55-158.business
mysql51-154.perso -> mysql55-222.perso
mysql51-144.perso -> mysql55-210.perso
mysql51-29.bdb -> mysql55-179.bdb
mysql51-89.perso -> mysql55-176.perso
mysql51-39.perso -> mysql55-200.perso
mysql51-106.perso -> mysql55-219.perso
mysql51-66.bdb -> mysql55-183.bdb
mysql51-47.pro -> mysql55-169.pro
mysql51-65.perso -> mysql55-103.perso
mysql51-145.perso -> mysql55-213.perso
mysql51-56.bdb -> mysql55-186.bdb
mysql51-115.perso -> mysql55-215.perso
mysql51-76.bdb -> mysql55-185.bdb
mysql51-19.premium -> mysql55-137.premium
mysql51-12.premium -> mysql55-138.premium
mysql51-158.perso -> mysql55-211.perso
mysql51-90.perso -> mysql55-175.perso
mysql51-10.business -> mysql55-157.business
mysql51-118.bdb -> mysql55-190.bdb
mysql51-62.bdb -> mysql55-183.bdb
mysql51-37.perso -> mysql55-191.perso
mysql51-3.abuse -> mysql55-1.abuse
mysql51-117.perso -> mysql55-216.perso
mysql51-158.bdb -> mysql55-195.bdb
mysql51-103.perso -> mysql55-220.perso
mysql51-55.perso -> mysql55-197.perso
mysql51-40.perso -> mysql55-196.perso
mysql51-37.bdb -> mysql55-182.bdb
mysql51-65.bdb -> mysql55-185.bdb
mysql51-135.perso -> mysql55-250.perso
mysql51-96.bdb -> mysql55-181.bdb
mysql51-79.perso -> mysql55-125.perso
mysql51-84.bdb -> mysql55-186.bdb
mysql51-41.bdb -> mysql55-191.bdb
mysql51-85.pro -> mysql55-168.pro
mysql51-119.perso -> mysql55-217.perso
mysql51-31.pro -> mysql55-144.pro
mysql51-141.perso -> mysql55-253.perso
mysql51-85.perso -> mysql55-182.perso
mysql51-91.perso -> mysql55-187.perso
mysql51-75.bdb -> mysql55-188.bdb
mysql51-104.perso -> mysql55-218.perso
mysql51-33.bdb -> mysql55-174.bdb
mysql51-15.business -> mysql55-102.business
mysql51-38.perso -> mysql55-202.perso
mysql51-36.perso -> mysql55-199.perso
mysql51-148.perso -> mysql55-208.perso
mysql51-132.perso -> mysql55-241.perso
mysql51-93.bdb -> mysql55-178.bdb
mysql51-71.bdb -> mysql55-101.bdb
mysql51-94.bdb -> mysql55-173.bdb
mysql51-40.pro -> mysql55-144.pro
mysql51-80.pro -> mysql55-167.pro
mysql51-156.perso -> mysql55-233.perso
mysql51-79.pro -> mysql55-165.pro
mysql51-86.perso -> mysql55-186.perso
mysql51-7.business -> mysql55-101.business
mysql51-81.pro -> mysql55-170.pro
mysql51-2.abuse -> mysql55-3.abuse
mysql51-71.abuse -> mysql55-2.abuse
mysql51-97.bdb -> mysql55-177.bdb
mysql51-48.perso -> mysql55-181.perso
mysql51-8.business -> mysql55-102.business
mysql51-150.perso -> mysql55-221.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 13:22

Poniższe serwery są dostępne w trybie do odczytu:

mysql55-176.perso
mysql55-175.perso
mysql55-177.bdb
mysql55-174.bdb
mysql55-183.bdb

Przywróciliśmy 37/96 serwerów.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 13:28

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-183.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 13:35

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-184.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 14:09

Poniższy serwer jest dostępny w trybie do odczytu:

mysql55-182.bdb


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 15:06

Poniższe serwery są dostępne w trybie do odczytu:

mysql55-189.perso
mysql55-187.perso
mysql55-188.bdb
mysql55-156.business
mysql55-185.perso
mysql55-186.bdb
mysql55-170.pro
mysql55-166.business
mysql55-191.bdb
mysql55-190.bdb

Przywróciliśmy 50/96 serwerów.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 15:22

Poniższe serwery są dostępne:

mysql55-195.bdb
mysql55-191.perso
mysql55-179.bdb
mysql55-193.perso

Przywróciliśmy 54/96 serwerów.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 15:27

Bazy w trybie Read-Only działają teraz w Read-Write.


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 15:28

Poniższy serwer jest dostępny:
mysql55-180.perso


Komentarz od OVH - piątek, 30 czerwiec 2017, 15:39

Poniższe serwery są dostępne:

mysql55-1.bdb
mysql55-194.perso
mysql55-1.abuse
mysql55-196.perso

Przywróciliśmy 60/96 serwerów.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 03 lipiec 2017, 12:45

Dostęp do wszystkich serwerów bazodanowych został przywrócony.