rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30216 — VPS 2016 - GRA - host749712

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 01/08/17 10:06 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host749712
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps335419
vps335412
vps335486
vps335488
vps335491
vps335495
vps335509
vps335514
vps335525
vps335528
vps335538
vps335351
vps335550
vps333939
vps335564
vps335586
vps335591
vps335599
vps335611
vps335613
vps335631
vps239730
vps326523
vps335471
vps335661
vps335662
vps335664
vps335596
vps335679
vps335796
vps335797
vps335801
vps335805
vps335806
vps335831
vps335841
vps335842
vps258432
vps336003
vps326419
vps335794
vps336712
vps320170
vps340381
vps335469
vps342395
vps348031
vps349066
vps259938
vps357014
vps357162
vps357181
vps357183
vps357454
vps357484
vps357456
vps357552
vps303937
vps360153
vps363032
vps359816
vps367880
vps373085
vps373099
vps283712
vps312126
vps381427
vps381467
vps381718
vps376542
vps381449
vps383939
vps385722
vps388236
vps203777
vps258625
vps391318
vps391445
vps277668
vps394049
vps395754
vps395834
vps394864
vps396718
vps323230
vps318389
vps329015
vps292401
vps409417
vps409418
vps411107
vps325909
vps412214
vps362965
vps416225
vps412783
vps419336
vps419486
vps420211
vps420878
vps422781
vps423867
vps424353
vps428621
vps428952
vps423915
vps432165
vps432434
vps435366
vps435367
vps435368
vps435369
vps435370
vps435371
vps435373
vps435381
vps436142
vps437274
vps438314
vps304036
Data:  wtorek, 01 sierpień 2017, 12:51
Powód zamknięcia:  Done