rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30245 — MANAGERv6 and API openstack

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
W trakcie realizacji
90%
There is a issue with keystone due to prodding waw1 region.

impact :
- manager and apiv6 is down
- openstack api is down

We are working on this issue. Fix is in progress.