rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30297 — PCI 2016 - SBG1 - host646399

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
16.08.2017 16:25

• Incident summary: Incident - Hardware issue
• Start time: 16/08/17 14:24 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Hardware replacement
• Affected hosts:
================================================================================
host646399
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
df0daaae-89d7-4d90-b14a-c80df28955f5
09876e50-3bd2-486d-a173-40e948638d72
352db76e-b772-45ab-a55c-38e6a822a779
01dce62d-6138-41f9-90ec-583268cfbc19
2427a409-9701-40d1-8fc7-a3d9cb4154c2
0f156555-ade7-4f86-8380-5311fac93625
2c92222d-8a25-44b5-9f63-d6378371bafc
8cf27ade-4a5e-40a2-9c05-945af2f225a8
694d94c0-f0f3-4da9-86ef-d4a57b117f47
af7b5903-7716-4149-82e0-55aebd55a8a8
0642ef20-44dc-4af9-beaf-cd4701f3daab
Data:  czwartek, 17 sierpień 2017, 08:34
Powód zamknięcia:  Done