rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30430 — PCI 2016 - SBG1 - host716775

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
27.08.2017 09:20

• Incident summary: Incident - We're facing some hardware issue on that server
• Start time: 27/08/17 07:19 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host716775
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
7db0a512-5310-436e-846f-6be4d7615761
0dd4057c-ec58-40ac-b2c4-33107eed0701
3d297074-b5f7-4b80-afb0-e936f32b1b96
91cd7163-643b-4914-9b9c-13cc12d8e919
a95f5bcf-72b6-4e32-befd-2c3aa193c9e8
bea800e9-bc19-407a-97ac-f15806d033f0
5b5e6196-f910-47fa-8b20-874489646944
632b86a5-9326-4fae-a4de-d17cc16ca8eb
da7c2fdd-0541-4311-9f99-8aa14ef979c8
Data:  poniedziałek, 28 sierpień 2017, 08:45
Powód zamknięcia:  Done