rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30431 — VPS 2016 - SBG - host728856

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
27.08.2017 09:25

• Incident summary: Incident - We're facing some software issue on that server
• Start time: 27/08/17 07:24 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host728856
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps266604
vps301367
vps312572
vps313244
vps313285
vps313466
vps313506
vps313524
vps313604
vps313777
vps313779
vps313863
vps313864
vps313898
vps313928
vps313967
vps313859
vps318716
vps333433
vps333906
vps334739
vps339036
vps339503
vps333834
vps346200
vps352698
vps350245
vps354544
vps365812
vps349841
vps287893
vps368429
vps344428
vps375695
vps378307
vps379012
vps382163
vps386194
vps386876
vps261811
vps313473
vps372920
vps390034
vps394322
vps394466
vps399821
vps407105
vps408581
vps416481
vps417311
vps417312
vps417535
vps418836
vps419256
vps422821
vps423048
vps425003
vps253505
vps439672
vps267158
Data:  poniedziałek, 28 sierpień 2017, 08:46
Powód zamknięcia:  Done