rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30433 — VPS 2014 - vw-rbx2

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
27.08.2017 17:52

Występują problemy w poniższych strefach VPS 2014:

vw-rbx2-002
vw-rbx2-005
vw-rbx2-008
vw-rbx2-015


28.08.2017, 06:19AM

Źródło problemu zostało zidentyfikowane i usunięte.

Data:  poniedziałek, 28 sierpień 2017, 08:50
Powód zamknięcia:  Done