rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30478 — bhs2-19ab-n56

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
BHS-2
W trakcie realizacji
0%
Wystąpił problem z interfejsem vlan na poziomie routera. Odizolowaliśmy jedną część, co pozwoliło na przywrócenie usługi. Trwa weryfikacja.