rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30486 — PCI 2016 - SBG3 - host560092

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
30.08.2017 20:05

• Incident summary: Incident - Rack issue
• Start time: 30/08/17 18:04 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Full unavailability
• Actions undertaken: Replace polrad
• Affected hosts:
================================================================================
host560092
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
eaf6c859-af0a-4907-82c6-63c0e8bd4408
081cf00c-a616-4be3-8469-3375eca005a2
7ee393e3-ef0f-4d3d-862b-469785a1ba5c
8b0753e2-4193-4d18-948c-9a1de38ecaa0
852b6e99-e780-499f-a6be-36f84afac58e
43743cbb-d312-4c6e-985f-fe633168bc72
04cd0f3b-5386-4803-8af4-1f8a6ca6df17
d0dc1576-3438-42e2-83ff-52e98a0bd234
20b48d65-ec9f-46d4-b131-e7cddeccb220
2695cff2-f55c-4074-8e08-a7eef1c9b84b
efb7e65b-d5b4-4568-ab62-95bf932c9f7b
97102e73-f2b7-44b7-849f-c4d3478682e8
eae9cdb7-654d-456f-a6c9-e346ccb2db67
db0d0c46-eddb-4f76-bb72-1d464acfe949
612adabf-d786-402b-9c3e-0b49a6d55d3b
4f46b9ba-09b8-43dd-a208-03a6eeaad5e7
d378c541-4447-4015-844d-98fc43c3a6bd
d96ba387-266f-4bc9-b604-3753971fa5a5
c9e7e81a-5e67-4a08-8462-daaff9047fa6
1cde126f-3aa7-4261-b73f-4b4044326ab7
6223f95e-e229-4029-8f80-ddb8ef0aaf36
fd81050c-a67a-4190-870f-b02b2e93fdf3
7e508f35-7a15-411f-9663-7604774064ee
a31a4eef-f4e3-462c-8e24-fe96a8cc1a1a
e424633e-1c94-4781-b095-38692229609e
0df8d6e1-a732-412c-a7e8-3a4c5a641f9b
692146c5-09e3-4a51-a6c7-9fa41cca79fa
58612998-0709-452c-ac6a-f9f06daa3f6b
0e1df3d1-9db9-4685-844d-6fabfbefa83e
67cdb611-645c-4d13-b495-cde7fc58e21f
58ddd3c0-8af1-4401-aea9-c2cb203a9169
0ae24243-2c5f-44f1-a258-e20213b64b95
0a6d7975-317d-4a29-9e1f-26124dab0656
e81461c4-f53d-4906-9676-19751fd8e7cb
8d278adc-77fc-40f1-9a99-5c2af82d295f
621da2e9-b27b-4173-932a-ff673e6305a0
b876f6f9-82b8-47e1-9862-a0e3d41ac2aa
b8347f6e-d12a-4f06-add6-dd1286ec0cf8
88d16d8c-130c-41dd-b3d0-3b0d1cbb64bd
d608756a-cbcf-494f-ab23-3e8c71d76d8b
9dde3f5d-6eeb-41ea-8023-17b1a35632c8
504cd5b4-0d30-4230-b747-c76d126a79ab
8a611652-9985-4f35-a0e2-6df193b26b2c
fb0b1e63-e463-4295-9cc4-d50e48635b41
e9aaacd7-2a05-4bac-a4b2-3c3e1c6d7f1f
d16bfc50-5f09-40ad-9fe1-a62c5d1796fb
020f0ecc-6a7a-4b0d-a596-af2403cfade0
e9370bc0-299a-48c9-a365-f1a32f306134
7762f11b-5b3f-49b8-9889-753f391b42a1
86b003f8-ea1f-47a3-b306-cbcedc8b21ad
e652c783-e066-40de-ab6c-5e832f78c126
9a4f3e19-941c-46e5-9e6c-3001c4eb30b8
940e4233-5031-42ac-9489-a76c223705a3
a75452ef-0c0d-48a3-949e-ec8d320134e9
89990249-1f9b-41c8-a765-f64c7fd39b6c
801f6841-f037-4998-a7fa-02bfce3df602
00a0b4c3-7fbb-4791-b92c-2dd7e7232461
ccbcaae3-ee75-43ae-abde-8d5171f01ad2
cc4f62e1-2c6e-46bc-9609-e5e517c9b7e4
ddd47896-ea5d-402c-a29c-33dd85aef07e
d0ea487d-1f4e-4ec1-9896-3dfa06b17b52
7b2ef22c-5834-4d22-8888-c650cd0bf5ca
7bca3c28-465e-4e41-a85c-2ef2fd840185
3a2fc171-a0d4-4648-aa17-d4fb5bc1b477
f1caccf2-b757-47fb-8a6e-971a97289b2a
0e51f4e8-439e-4293-a13b-41075aedbde3
361e29e8-c154-46f1-8db5-531f747ce85a
9d79d06e-5853-4a9a-8f98-f4e41a3eba54
faeb53fc-8f46-48b6-8bbd-3c92ecfb3bb6
ecb8733d-ab54-4ee8-b730-38c5859aae01
abdfa244-357b-4074-bcde-a78c77c95501
9a66d5a8-c406-491f-a4d7-ab98518cef35
7d82ba0b-2e6a-4fe3-9e53-52a56f32d985
8c6438e3-46cd-4876-a910-8d25c09e2cd1
2ae86cf4-8487-4389-80ce-c3323e468b75
7ee89b55-92da-4d1f-9e1f-b46433518176
c99a3a4c-592c-49c4-b81f-b200738f4f68
ad23c515-db22-4c8c-85c5-69dcf8bf6b36
c1eb8bdc-2a5e-4573-909c-123335c65c97
806c2e36-91a6-4d4f-9c41-364f24ff318a
47735295-3efb-43af-adf4-dc2a1d2cd8e9
Data:  czwartek, 31 sierpień 2017, 10:01
Powód zamknięcia:  Done