rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30496 — VPS 2016 - GRA - host659585

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
31.08.2017 06:47

• Incident summary: Incident - We're facing some hardware issue on that server
• Start time: 31/08/17 04:46 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host659585
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps445082
vps445240
vps445168
vps445496
vps445506
vps445550
vps445567
vps445575
vps445579
vps446163
vps446408
vps446498
vps446626
vps444740
vps446694
vps446838
vps446841
vps446835
vps446842
vps446845
vps446846
vps446848
vps446843
vps446849
vps446850
vps446853
vps446864
vps446865
vps446866
vps446867
vps446868
vps446869
vps446870
vps446871
vps446873
vps446874
vps446875
vps446877
vps446881
vps446882
vps446878
vps446884
vps446885
vps441963
vps446879
vps446889
vps445437
vps446892
vps446898
vps446905
vps446906
vps446908
vps446909
vps446911
vps446895
vps446893
vps446896
vps446897
vps446900
vps446901
vps446902
vps446904
vps446714
vps446923
vps446924
vps446925
vps446926
vps446927
vps446928
vps446944
vps446643
vps446955
vps446966
vps446621
vps446971
vps446977
vps446802
vps446983
vps446765
vps446987
vps446989
vps446992
vps446994
vps446995
vps446997
vps447001
vps447005
vps447006
vps447010
vps447035
vps446602
vps446736
vps447039
vps447040
vps446913
vps447044
vps447053
vps446411
vps447064
vps447074
vps447085
vps446500
vps447090
vps447065
vps446223
vps446733
vps446993
vps447164
vps447397
vps447056
vps447022
vps447541
vps447556
vps446267
vps447097
vps448270
vps448512
vps448925
vps445360
vps449780
Data:  czwartek, 31 sierpień 2017, 10:19
Powód zamknięcia:  Done