rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30562 — gra1-23ab-n56

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
GRA-1
ZAMKNIĘTE
100%
09.09.2017 08:50

Na skutek restartu sprzętu gra1-23b-n56 niektóre interfejsy miały status "Compatibility check failed" między 2 N56.

Problem został rozwiązany.

Zaplanujemy upgrade tej pary.
Data:  poniedziałek, 11 wrzesień 2017, 08:40
Powód zamknięcia:  Done