rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30565 — VPS 2016 - SBG - host560686

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
09.09.2017 12:09

• Incident summary: Incident - Wystapił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 09/09/17 10:08 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host560686
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps354328
vps354387
vps354390
vps272778
vps375743
vps376357
vps376358
vps376359
vps377163
vps377648
vps368336
vps388364
vps394431
vps388030
vps370666
vps412286
vps418546
vps346393
vps412387
vps422907
vps425444
vps399891
vps434102
vps437428
vps439414
vps441931
vps314100
vps409318
vps450551
vps450844
vps447482
Data:  poniedziałek, 11 wrzesień 2017, 08:43
Powód zamknięcia:  Done