rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30572 — VPS 2016 - BHS - host254974

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
10.09.2017 11:37

• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 10/09/17 09:36 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host254974
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps54700
vps54731
vps52631
vps55484
vps56893
vps57078
vps61689
vps65763
vps66528
vps73180
vps76052
vps77850
vps89440
vps89804
vps89816
vps89909
vps90139
vps89893
vps93671
vps95952
vps79562
vps99228
vps99241
vps99810
vps99811
vps99838
vps53299
vps94305
vps101854
vps102685
vps103660
vps107109
vps88865
vps113062
vps113796
vps114049
vps114424
vps117455
vps118259
vps115981
vps83769
vps118819
vps118680
vps119437
vps120210
Data:  poniedziałek, 11 wrzesień 2017, 08:53
Powód zamknięcia:  Done