rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30599 — VPS 2016 - GRA - host642852

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
12.09.2017 16:29

• Incident summary: Incident - Hardware issue
• Start time: 12/09/17 14:28 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Partial unavailability
• Actions undertaken: DC intervention
• Affected hosts:
================================================================================
host642852
================================================================================

• Affected instances :
================================================================================
vps451416
vps451478
vps451469
vps451446
vps451428
vps451435
vps451639
vps451672
vps451676
vps451684
vps452501
vps453486
vps453738
vps453741
vps453745
vps453746
vps453747
vps453668
vps453758
vps453764
vps453765
vps453778
vps453775
vps453748
vps453776
vps453774
vps452933
vps453799
vps453739
vps449335
vps452932
vps453364
vps453808
vps453809
vps453810
vps453815
vps453772
vps453818
vps453819
vps453831
vps451461
vps453837
vps453839
vps453844
vps450782
vps453847
vps453848
vps453849
vps453851
vps453867
vps453854
vps453813
vps453878
vps453889
vps448650
vps453914
vps453919
vps453880
vps453541
vps453658
vps453929
vps453937
vps453938
vps453944
vps453935
vps453936
vps453946
vps453947
vps453952
vps453768
vps453964
vps453892
vps453970
vps453973
vps453978
vps453988
vps444414
vps454009
vps454043
vps454050
vps454022
vps448620
vps454033
vps453591
vps454063
vps454067
vps454075
vps444937
vps454079
vps454080
vps449742
vps454110
vps454031
vps443660
vps453292
vps453833
vps454017
vps454289
Data:  środa, 13 wrzesień 2017, 09:28
Powód zamknięcia:  Done