rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30624 — VPS 2016 - GRA - host645370

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Infrastruktura
ZAMKNIĘTE
100%
• Incident summary: Wystąpił problem z hostem. Interweniujemy.
• Start time: 18/09/17 04:51 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host645370
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
vps451036
vps451043
vps444878
vps451058
vps451061
vps451062
vps451063
vps451064
vps451065
vps451066
vps451070
vps451071
vps451073
vps451067
vps451074
vps451027
vps451075
vps451076
vps451077
vps451072
vps451080
vps451081
vps451082
vps451084
vps451086
vps451087
vps451088
vps451090
vps451091
vps451092
vps451085
vps451093
vps451094
vps451104
vps451105
vps451106
vps451097
vps451098
vps451099
vps451100
vps451101
vps451102
vps451103
vps451115
vps451116
vps451117
vps451118
vps451119
vps451107
vps451111
vps451109
vps451108
vps451110
vps451114
vps451123
vps449965
vps451125
vps451130
vps451057
vps451013
vps451146
vps451147
vps451150
vps451151
vps451152
vps451153
vps442823
vps451164
vps450789
vps451134
vps451169
vps451171
vps451178
vps451179
vps451183
vps451083
vps451184
vps451185
vps451191
vps451192
vps450925
vps450926
vps451197
vps451202
vps451203
vps451204
vps451206
vps451211
vps451212
vps451210
vps451215
vps451217
vps451219
vps451228
vps451233
vps451234
vps451235
vps451236
vps451238
vps451239
vps451240
vps451241
vps451242
vps451243
vps451244
vps451245
vps451246
vps451247
vps451248
vps451249
vps451286
vps447950
vps451915
vps449477
vps447155
vps448390
vps453294
vps453358
vps456317
vps455920
Data:  poniedziałek, 18 wrzesień 2017, 08:59
Powód zamknięcia:  Done