rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#30656 — PCI 2016 - SBG1 - host656537

Przydzielony do projektu— Cloud
Nagła usterka
Cloud
ZAMKNIĘTE
100%
21.09.2017 19:05

• Incident summary: Incident - Hardware issue
• Start time: 21/09/17 17:04 UTC
• Impact: Instances
• Impact type: Downtime
• Estimated time to recovery: 15 minutes
• Actions undertaken: Reboot host
• Affected hosts:
================================================================================
host656537
================================================================================

• Affected instances:
================================================================================
0ac369ac-e8f7-4905-a57b-7fcf95091136
418c89bd-0280-4af3-a315-c45574f850c6
Data:  piątek, 22 wrzesień 2017, 08:11
Powód zamknięcia:  Done