rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#361 — portmap na serwerach www

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
dowolne (usługi Plan)
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z portmap na niektórych serwerach www ( jesteśmy w trakcie wyjaśniania przyczyny).
W rezultacie połączenie między tymi serwerami a niektórymi serwerami plików było wolniejsze ( timeout: 60sec)
Dla pewnych stron występowało to opoznienie.

Uruchomiliśmy system monitoringu, aby odnalezc zródło problemu z portmap.
Data:  wtorek, 03 lipiec 2007, 14:38
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 23 kwiecień 2007, 14:36

problem jest związany z kernelem: doszło do awarii portmap i lockd. Przetestujemy działanie nowych wersji kerneli.

Apr 21 23:28:47 kernel: *pgd = 8ffd001
Apr 21 23:28:47 kernel: *pmd = 0
Apr 21 23:28:47 kernel: Oops: 0000 [#1]
Apr 21 23:28:47 kernel: SMP
Apr 21 23:28:47 kernel: CPU: 0
Apr 21 23:28:47 kernel: EIP: 0060:[<c01751e3>] Not tainted VLI
Apr 21 23:28:47 kernel: EFLAGS: 00010282
(2.6.18.1-grsec-mutu-grs-ipv4-32 #8)
Apr 21 23:28:47 kernel: eax: 00000000 ebx: c200af40 ecx: 00008004
edx: 00008004
Apr 21 23:28:47 kernel: esi: 00000014 edi: c6d20e40 ebp: e74d52a8
esp: ea3ffe28
Apr 21 23:28:47 kernel: ds: 0068 es: 0068 ss: 0068
Apr 21 23:28:47 kernel: Process cat (pid: 16871, ti=ea3fe000
task=df46a560 task.ti=ea3fe000)
Apr 21 23:28:47 kernel: Stack: f7bb9f24 c0191b5f bfe55000 00008004
f7bb9f24 c14e9aac f7bb9f24 00000014
Apr 21 23:28:47 kernel: c6d20e40 bfe4d000 c0191d5d bfe55000
00000001 f545e800 00000000 f7a0a3f8
Apr 21 23:28:47 kernel: c04794e4 eb0d1500 c01af405 c22cedc0
f7a0a3c0 00000001 00000000 00000000
Apr 21 23:28:47 kernel: Call Trace:
Apr 21 23:28:47 kernel: [<c0191b5f>] [<c0191d5d>] [<c01af405>]
[<c0191ac9>] [<c0192929>] [<c0192c41>] [<c013f603>] [<c0140897>]
[<c014007b>] <0>Code: 39 d0 89 13 75 08 89 d8 5b e9 e0 02 00 00
5b c3 53 89 c1 89 e0 25 00 e0 ff ff bb e0 fc 11 c0 8b 40 10 89 ca 03
1c 85 80 42 53 c0 <8b> 01 f6 c4 40 74 03 8b 51 0c f0 ff 42 04 8b 13 b8
0e 00 00 00
Apr 21 23:28:47 kernel: EIP: [<c01751e3>] SS:ESP 0068:ea3ffe28
Apr 21 23:28:47 kernel: <6>note: cat[16871] exited with
preempt_count 1
Apr 21 23:28:47 kernel: BUG: scheduling while atomic:
cat/0x00000001/16871