rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#385 — superbackup1.ovh.net

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Nagła usterka
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z serwerem backup: superbackup1.ovh.net
Interweniujemy w tej sprawie.
Usługa backup jest niedostępna dla: 213.186.34 do 213.186.39


Data:  środa, 30 maj 2007, 14:35
Powód zamknięcia:  Done