rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#425 — Przenoszenie kont z serwera ftpbackup1

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Konserwacja
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
Aby uniknąć ewentualnych problemów z usługą backupu na serwerze ftpbackup1.ovh.net,
będziemy przenosić konta na nowe serwery.
W czasie prowadzonych prac dane będą niedostępne.

Dotyczy:

213.186.40
213.186.41
213.186.42
213.186.45
213.186.46
213.186.47

Data:  czwartek, 28 czerwiec 2007, 16:51
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Prace zostały zakończone.
Usługa backup ftp jest w pełni funkcjonalna.