rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#478 — Zadania cron

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Modernizacja
wszystkie
ZAMKNIĘTE
100%
Możecie Państwo dodawać, zmieniać i usuwać zadania cron w panelu klienta.

Na czym polega ta usługa?
Cron jest odpowiedzialny za uruchamianie programów cyklicznie lub o określonej
porze. Posługuje się on tabelami crontab do przechowywania informacji jakie
zadanie ma uruchamiać. Możecie Państwo ustalić następujące parametry: ścieżkę
dostępu, język skryptu oraz czas wykonania.

Dotychczas, aby skorzystać z tej usługi należało kontaktować się z Biurem Obsługi
Klienta. Teraz można zarządzać tą usługą bezpośrednio w panelu klienta. Logi
wykonywanych skryptów mogą być przesyłane na podany przez Państwa adres email. Aby
aktywować proszę zalogować się do panelu klienta - zakładka 'Serwer wirtualny' -
'Zadania cron'.

Z poważaniem,
Ekipa OVH
Data:  poniedziałek, 06 sierpień 2007, 15:53
Powód zamknięcia: