rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#509 — Emaile

Przydzielony do projektu— E-mail
Nagła usterka
dowolne
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z systemem zarządzania emailami:
odnotowujemy duże opóźnienia i trudności w nawiązywaniu połączenia.
Prace są w trakcie.
Data:  czwartek, 06 wrzesień 2007, 13:27
Powód zamknięcia:  Done