rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#546 — Statystyki Urchin

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
logi systemowe
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z jednym z serwerów zarządzających statystykami Urchin.
Mogą występować opóźnienia w naliczaniu statystyk dla niektórych z domen.
Prace są w trakcie.
Data:  wtorek, 11 marzec 2008, 14:50
Powód zamknięcia:  Done