rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#549 — ftpbackup-rbx-10

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Nagła usterka
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z serwerem plików. Niektóre transfery FTP mogą przebiegać nieprawidłowo.
Problem zostanie usunięty 17 października wraz z przewidywaną zmianą architektury usługi backup FTP.

Data:  piątek, 02 listopad 2007, 16:30
Powód zamknięcia:  Done