rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#59 — Opóznienia w działaniu systemu mailowego

Przydzielony do projektu— Manager
Konserwacja
dowolne
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły opoznienia w realizacji operacji dotyczących zarządzania mailami, wykonywanych poprzez Managera v3. Wszystkie operacje
zostały uwzględnione i zostaną dzisiaj zrealizowane.
Data:  wtorek, 26 wrzesień 2006, 13:54
Powód zamknięcia:  Done