rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#692 — Przenoszenie baz danych

Przydzielony do projektu— 60free
Modernizacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Przenosimy bazy danych na nowe serwery. Rozpoczynamy od kont na literę:
b, d, f, l, q, c, g, z. Serwer sql nie będzie dostępny w czasie prowadzonych prac.


Data:  wtorek, 29 styczeń 2008, 14:30
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 29 styczeń 2008, 12:16

Przenoszenie baz danych dla kont rozpoczynających się na literę zostało zakończone: b, d, f, l, q, c, g, z.
Kontynuujemy prace dla kont: 0 1 2 4 9 h k o 8, p, r.


Komentarz od OVH - wtorek, 29 styczeń 2008, 13:30

Przenoszenie baz danych dla kont rozpoczynających się na: 0, 1, 2, 4, 9, h, k, o, 8, p, zostało zakończone.
Kontynuujemy prace dla kont: 3, j, t, u, v, x, y, e, l, w.


Komentarz od OVH - wtorek, 29 styczeń 2008, 13:43

Przenoszenie baz danych dla kont rozpoczynających się na: 3, j, t, u, v, x, y, e, l, w, zostało zakończone.
Kontynuujemy prace dla kont: 5, 6, 7, a, d, i, s.


Komentarz od OVH - wtorek, 29 styczeń 2008, 14:01

Przenoszenie baz danych dla kont rozpoczynających się na: 5, 6, 7, a, d, i, s, zostało zakończone.
Kontynuujemy prace dla kont: m, n.